Política de privacitat

1. Qui és el responsable del tractament de les meves dades personals?

Nom: Travinae SCCL.
NIF: F67264051
Adreça postal: C/ Santa Eulàlia 232, 7è 1a. L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Correu electrònic: info@travinae.com

2. Què farem amb les dades que ens facilitis?

Tractem les dades estrictament necessàries per portar el registre de comandes i la gestió de les consultes. És a dir: Nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons i e-mail, segons escaigui.

3. D’on obtenim les teves dades?

Només guardem les dades que ens fas enviar en el formulari de contacte, no guardem cap altre tipus de dada en el nostre registre. Per tant, la base legal per al tractament de dades és el consentiment de l’interessat.

4. Quant de temps conservarem les teves dades?

En cas d’haver realitzat una consulta, conservarem les teves dades un cert temps amb l’únic propòsit de fer el seguiment de la mateixa. Una vegada finalitzada la consulta, i no haver contractat els nostres serveis esborrarem la teva informació dels nostres sistemes.

No obstant això, si has contractat algun servei amb nosaltres es mantindran durant el termini mínim de sis anys, de conformitat amb la normativa vigent.

5. A qui comunicarem les teves dades?

Les dades podran ser comunicades a altres entitats, empreses o institucions públiques amb la finalitat de dur a terme un determinat servei. Tot i això, no comunicarem les teves dades personals sense el teu consentiment explícit, llevat que hi hagi un requeriment legal.

6. Quins són els meus drets?

Prèvia presentació del seu document nacional d’identitat o passaport, els titulars de les dades personals podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i portabilitat, dirigint-se per escrit a info@travinae.com. El responsable del tractament haurà de donar resposta als interessats sense dilació indeguda.Per al dret d’accés es facilitarà als interessats la llista de les dades personals que es disposi juntament amb la finalitat per la qual han estat recollits, la identitat dels destinataris de les dades, els terminis de conservació, i la identitat del responsable davant el qual poden sol·licitar la rectificació, supressió i oposició al tractament de les dades.
Per al dret de rectificació es procedirà a modificar les dades dels interessats que fossin inexactes o incompletes atenent a les finalitats del tractament.
Per al dret de supressió se suprimiran les dades dels interessats quan aquests manifestin la seva negativa o oposició al consentiment per al tractament de les seves dades i no existeixi deure legal que ho impedeixi.
Per al dret de portabilitat els interessats hauran de comunicar la seva decisió i si escau, informar sobre la identitat del nou responsable al qual facilitar les seves dades personals.